Σπύρος Γελαλής Ετών 8

παιδικό εργαστήρι, δημιουργική έκφραση