Μαρία Κουτσή Ετών 11

εικαστική έκφραση, δημιουργικό εργαστήρι, Μαρία Ντάβα, παιδική τέχνη