Λυδία Γκανάτσιου Ετών 12

δημιουργικό εργαστήρι, Λάρισα, καλλιτεχνική δημιουργία