Κατερίνα Γιουντζή Ετών 6

εργαστήρι παιδικής τέχνης, παιδική ζωγραφική