Ελίνα Νικολάου Ετών 5

παιδικό εργαστήρι, παιδική έκφραση, Λάρισα