Ελένη Σαντουρίδου – Ακριβούλη Ετών 10

δημιουργικό εργαστήρι, Λάρισα, καλλιτεχνική δημιουργία