Ειρήνη Λαρίση Ετών 9

δημιουργικό εργαστήρι, Λάρισα, καλλιτεχνική δημιουργία