Βησαρίων Πατσής Ετών 5

Εργαστήρι παιδικής τέχνης, Λάρισα, ζωγραφική