Βησαρίων Παρσής Ετών 7

παιδικό εργαστήρ,ι δημιουργική έκφραση, μαθήματα ζωγραφικής