Αναστασία Εμμανουήλ Ετών 5

δημιουργικό εργαστήρι, Λάρισα, καλλιτεχνική δημιουργία