Έλλη Χονροματίδου Ετών 11

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εργαστήρι ζωγραφικής, Μαρία Ντάβα