Έλλη Μανουάχ Ετών 9

καλλιτεχνικό εργαστήρι, παιδική ζωγραφική, Λάρισα